Elita pardalar

Hozirgi kunda uylarimizni elita pardalarisiz tasavvur qilish mumkin emas. Chunki, butun dunyoda pardalarning turli tuman kurinishlari va tikish usullari juda tezlik bilan rivojlandi va unga bo’lgan qiziqish ham ortib ketdi. Bu sohada bizning o’zbek xalqi ham alohida o’rin egallagan va milliy yo’nalish bilan hamohang tarzda, milliyligimizga moslashtirilgan fasonlarni xalqimiz ixtiyoriga taqdim etib kelmoqda.

Bu sohaning qiziquvchilari xalqimiz orasida ko’pchilikni tashkil etishini hisobga olgan holda o’quv markazimizda aynan elita pardalari tikish sirlarini o’rgatuvchi tugarak tashkil etilgan.

O’quv markazimiz bu sohaga qiziquvchilarni tajribali elita pardalari tikish sirlarini mukammal egallagan ustozlar tomonidan o’rganish uchun taklif etadi.

Quyida dars jarayonlaridan lavhalar:

Tikish mashinalari bilan muomala qilishni o’rganish bosh vazifamizdir

Har bir darsda pardalar haqidagi bilimlarimizni oshirib boramiz

Oldin nazariya, keyin praktika

Kiyim va parda tikishdagi o’xshashliklar va farqlar