Kompyuter saboqlari

Bu faoliyat turiga o’qiyotgan o’quvchilar uchun bizda barcha sharoitlar mavjud. ular ustozlari yordamida Ofis dasturlarini puxta o’zlashtirib oladilar. Bundan tashqari ular yana Photoshop, Power point va ko’plab shunga o’xshahsh dasturlarni o’rganadilar.

«Kompyuter saboqlari» darsi

Kompyuterni o’rganish zamon talabi

Zamonaviy bilimlarsiz olg’a siljish bo’lmaydi

Kompyuter kirib bormagan sohaning o’zi yo’q