Massaj (Uqalash)

Inson salomatligi uchun massajning ham o’rni katta. Uni bilish esa hammaning ham qo’lidan kelavermaydi. Bizning markazimizda uni ayni bilimdonlari o’quvchilarga saboq beradilar.

O’quvchilarimiz darsni diqqat bilan kuzatib, har bir harakat va qonun-qoidalarni oq qog’ozga tushirishga tayyor

Demak, markazimiz tashkilotchilari sog’ligimiz haqida, uni qanday asrab, avaylash haqida ham qayg’urishgan. Buni malakali kadrlardan yanada mukammalroq va chuqurroq o’rganib olish uchun esa bizning o’quv markazimizda ta’lim olish kifoya. Bu sohagaqiziquvchilarni o’quv markazimizga taklif qilib qolamiz.

Malakali massajchi shifokor uqalash sirlarini jonli tarzda ko’rgazmali qilib tushuntirib bermoqda